EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.      1071 Budapest, Damjanich utca 12.      Telefon: 06-1/352-86-54, 06-1/352-86-55    Fax: 06-1/352-86-79   

Helyiséggazdálkodási csoport dokumentumtára
Dokumentum neveDok. tipusa Letölt
Bérleti díjjal kapcsolatos övezeti térképHelyi rendelet
12/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásárólHelyi rendelet
Nem lakás célú helyiségek bérleti díj megállapítását szabályozó Kt. határozatHelyi rendelet
Bérleti díjjal kapcsolatos övezeti táblázatMelléklet
Bérleti díjjal kapcsolatos döntésekHelyi rendelet
11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairHelyi rendelet
Bérleti jog átadásra irányuló kérelemBeadandó nyomtatvány
Konkrét, illetve nem konkrét címre irányuló helyiségmegtekintési kérelemBeadandó nyomtatvány
Helyiségbérlő vételi szándéknyilatkozatBeadandó nyomtatvány
Pályázat kezdeményezésére vonatkozó nyomtatványBeadandó nyomtatvány
18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésérőlHelyi rendelet

Lakásgazdálkodási csoport dokumentumtára
Dokumentum neveDok. tipusa Letölt
18/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésérőlHelyi rendelet
12/2012. (III.26.) sz. bérbedással kapcsolatos rendeletHelyi rendelet

vezérigazgatói kabinet dokumentumtára
Dokumentum neveDok. tipusa Letölt
Közérdekű adat megismerésére irányuló igénybejelentő lapBeadandó nyomtatvány